navigace

Bankovní právo

Tým odborníků advokátní kanceláře Grubner & Partners poskytuje poradenství na poli finančního práva, pojišťovnictví a kapitálového trhu již řadu let domácím i zahraničním bankám, obchodníkům s cennými papíry a dalším finančním institucím ve všech oblastech jejich finančních aktivit. V rámci poskytovaných služeb se zaměřujeme na přípravu rozličné dokumentace pro finanční nebo pojišťovací produkty, ale také na právní analýzy finančních portfolií a další.

V oblasti bankovního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • úvěr – komplexní poradenství a zastupování při sjednávání všech druhů úvěrů (vč. syndikovaného úvěru, akvizičního či exportního financování), příprava dokumentace, analýzy smluvních vztahů,
 • finanční produkty – příprava a zajištění potřebných dokumentů vč. příslušných obchodních podmínek, poradenství v obchodování s deriváty a strukturovanými finančními produkty,
 • regulatorní záležitosti – analýza a řešení činností domácích i zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a dalších finančních institucí, poradenství v obchodování s deriváty a strukturovanými finančními produkty,
 • právo cenných papírů
  • cenné papíry a finanční instrumenty – komplexní poradenství s veřejnou nabídkou nebo soukromým umisťováním a přijímáním cenných papírů k obchodování na trhu v České republice,
  • nabídky převzetí a výkup účastnických cenných papírů (tzv. squeeze-out),
 • směnečné právo,
 • fondy kvalifikovaných investorů a nemovitostní fondy – zakládání a licencování,
 • odborné poradenství v odvětví pojišťovacího práva,
 • zastupování před orgány v regulačních sporech, a další.
Chcete probrat Váš případ?