navigace

Energetika a právo životního prostředí

Trvale udržitelný rozvoj je v posledních letech celospolečenským tématem a jednání v otázkách ochrany přírody a ekologie vyžaduje dobrou orientaci v právní úpravě. S právem životního prostředí souvisí také oblast územního plánování a stavebních řízení, advokátní kancelář Grubner & Partners proto poskytuje právní služby společnostem i jednotlivcům.

V oblasti energetiky poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • energetika – výroba, distribuce a obchod s elektřinou, plynem a teplem, otázky obnovitelných zdrojů energie (solární, větrné, vodní elektrárny), bioplynových stanic, spalování biomasy,
  • obchodování s emisními povolenkami, energetická burza,
  • zastupování v řízení před Energetickým regulačním úřadem, příslušnými správními úřady,
  • nakládání s odpady, elektroodpady, chemickými látkami,
  • poradenství v oblasti vodovodů, kanalizací, ochraně půdy, ochraně ovzduší,
  • odpovědnost za životní prostředí – prevence a náhrada škody, a další.
Chcete probrat Váš případ?