navigace

Insolvenční řízení, restrukturalizace, exekuční řízení

K finanční situaci klientů přistupujeme v advokátní kanceláři Grubner & Partners s maximální péčí a při řešení otázek ohledně platební neschopnosti poskytujeme právní služby jak věřitelům, tak dlužníkům. Zabezpečujeme také vše kolem exekuce a pomáháme s vymáháním nároků klienta.

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • insolvenční řízení – komplexní poradenství v celém řízení, zastupování i v souvisejících řízeních (např. incidenční spory), konzultace ohledně akvizic a prodeje v rámci insolvenčního řízení,
  • řešení úpadku (věřitel) – zastupování při jednání věřitelských orgánů, vyjednávání s dlužníkem,
  • řešení úpadku (dlužník) – poradenství při podávání insolvenčního návrhu, způsob řešení úpadku (reorganizace),
  • exekuční řízení – zastupování při vymáhání soudem přiznaných pohledávek, jednání s exekutorskými úřady, a další.
Chcete probrat Váš případ?