navigace

Obchodní právo – právo obchodních společností

Advokáti advokátní kanceláře Grubner & Partners se v oblasti obchodních společností specializují na poskytování právního poradenství od zakládání společností, přes jejich správu až případný zánik společnosti. Klientům poskytujeme odborné poradenství v denních záležitostech jejich podnikání i v zásadních otázkách fungování společnosti. Pro zajištění komplexních služeb spolupracujeme s daňovými odborníky a také se společností ČBR Audit Union, a to především v otázkách právně-daňového poradenství (např. při daňové optimalizaci) na národní i mezinárodní úrovni. V rámci poskytování našich služeb zahrnujeme veškeré aspekty podnikatelské činnosti klientů.

V oblasti obchodního práva pro společnosti poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • zakládání všech forem obchodních společností – soupis zakladatelských dokumentů, zajištění potřebných oprávnění (živnostenské, podnikatelské), zápisy do obchodního rejstříku, informační povinnosti, agenda ve vztahu k veřejné správě,
  • řízení obchodní společnosti, tzv. corporate governance – konání valných hromad, schůzí orgánů obchodních společností, struktura řízení a správy (působnost představenstva, dozorčí rady, smlouvy o výkonu funkce),
  • povinnosti a odpovědnost členů orgánů společnosti,
  • zvyšování či snižování základního kapitálu obchodní společnosti,
  • konzultace a realizace přeměny, restrukturalizace či likvidace obchodní společnosti,
  • podnikatelská seskupení – strukturování právních vztahů v rámci koncernu, mezi ovládajícími a ovládanými osobami, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou,
  • problematika společných podniků, tzv. joint ventures,
  • opční a akciové programy, a další.
Chcete probrat Váš případ?