navigace

Počítačové a internetové právo, média, komunikace

Mezi klienty advokátní kanceláře Grubner & Partners se řadí poskytovatelé IT služeb, dodavatelé i jejich zákazníci, kterým zabezpečujeme odborné poradenství v oblasti informačních technologií, respektive počítačového, internetového práva a práva komunikačních technologií. Zajišťujeme klientům jak přípravu a asistenci při právních jednáních, tak také zastupování v případných sporech.

V oblasti mediálního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • příprava a vyjednávání smluv souvisejících s vývojem a poskytováním softwaru (typicky licenční smlouvy, smlouvy o nájmu), IT dokumentace,
  • poradenství v oblasti IP (intellectual property),
  • poradenství v oblasti webových stránek – ochrana domény, osobních údajů, atp.,
  • zastupování klientů před soudy a jinými orgány telekomunikace,
  • zajišťování licencí a povolení, a další.
Chcete probrat Váš případ?