navigace

Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení

S agendou v oblasti pracovního práva mají advokáti advokátní kanceláře Grubner & Partners dlouhodobé zkušenosti a poskytují právní služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Zabýváme se poradenstvím souvisejícím s celým procesem uzavírání, trvání i skončení pracovního poměru z pohledu obou stran a také dalšími pracovněprávními instituty.

V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • komplexní poradenství v oblasti pracovního práva,
  • vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • problematika změn a ukončení pracovního poměru,
  • problematika odměňování, aj.
 • poradenství na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele,
 • příprava a připomínkování compliance programů,
 • zaměstnávání cizinců – poradenství ve věcech imigračního práva, pracovní povolení, povolení k pobytu, apod.,
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích,
 • zastupování v pracovněprávních sporech,
 • odborové organizace – konzultace kolektivních smluv, vyjednávání,
 • právní audit a due dilligence, a další.
Chcete probrat Váš případ?