navigace

Právní audit / Due diligence

Tým odborníků advokátní kanceláře Grubner & Partners poskytuje klientům právní poradenství v jejich podnikatelské činnosti v otázkách auditu a kontrol.

V oblasti právního auditu poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • komplexní právní služby v oblasti právního auditu (např. v souvislosti s akvizicemi),
  • zpracování závěrečných zpráv z právního auditu vč. analýzy dopadů auditu na plánované transakce,
  • příprava podkladů (oznamovací dopisy, aj.),
  • spolupráce s týmy provádějícími finanční audity, a další.
Chcete probrat Váš případ?