navigace

Právo EU

Evropské právo neoddělitelně patří k právu českému a je třeba jej reflektovat při řešení rozličných případů, proto tým advokátů Grubner & Partners poskytuje klientům v této oblasti odborné poradenství a právní služby.

V oblasti evropského práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • posouzení aplikace právních norem EU při veškerých právních jednáních klientů,
  • zastupování v řízení před evropskými orgány,
  • jednotný trh EU – problematika volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu (pobyt cizinců, vysílání zaměstnanců, poskytování finančních služeb, atd.),
  • duševní vlastnictví – evropské ochranné známky a patenty, a další.
Chcete probrat Váš případ?