navigace

Soutěžní právo

V advokátní kanceláři Grubner & Partners poskytujeme právní služby v oblastech hospodářské, resp. nekalé soutěže a pomáháme klientům pohybovat se v konkurenčním prostředí při jejich podnikatelské činnosti v režimu právních předpisů českých i evropských.

V oblasti soutěžního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • odborné poradenství v oblasti hospodářské soutěže – spojování soutěžitelů, veřejné zakázky, zajištění povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k převodu podniku, fúzi, atd.,
  • odborné poradenství v oblasti nekalé soutěže – dovolené soutěžní jednání (klamavá reklama, zlehčování, klamavé označení), doménové jméno, užití obchodní firmy, ochrana obchodního tajemství, aj.,
  • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudy, jinými orgány v ČR i zahraničí,
  • zastupování v řízení o náhradě škody (na straně žalobce i žalovaného), vč. řízení o nařízení předběžného opatření a výkonu rozhodnutí, a další.
Chcete probrat Váš případ?