navigace

Trestní právo

Dlouhodobá praxe celého týmu advokátní kanceláře Grubner & Partners v oblasti obhajoby i zastupování v trestním řízení zajišťuje klientům právní poradenství na vysoké úrovni. Při rozhodování o vině či trestu je stěžejní správné posouzení všech okolností případu tak, aby byla chráněna všechna práva obviněného. Neméně důležitá je také ochrana poškozených, a to zejména v oblasti náhrady škody nebo bolestného. Nadto bývá trestní řízení náročné také psychicky, a proto jsou naši advokáti připraveni, aby Vám pomohli dohlédnout na jeho řádný průběh.

V oblasti trestního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • obhajoba v trestním řízení – komplexní vedení obhajoby ve všech stupních (první stupeň, řízení o opravných prostředcích),
  • trestní odpovědnost právnických osob, statutárních orgánů,
  • zastupování poškozeného v adhezním řízení (o náhradě škody), zastupování zúčastněných osob,
  • zastupování v přestupkovém řízení.
Chcete probrat Váš případ?