navigace

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek mají advokáti advokátní kanceláře Grubner & Partners zkušenosti při poskytování právních služeb zadavatelům i účastníkům výběrového řízení. Veřejné zakázky jsou velmi úzce propojeny s právní úpravou Evropské unie, ve které se naši advokáti dobře orientují, a poskytují odborné právní poradenství také v rámci této agendy.

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory,
  • administrace zadávacích či jiných výběrových řízení – příprava zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení nabídek, aj.,
  • asistence při účasti v zadávacím či jiném výběrovém řízení – příprava nabídky, podání námitky a návrhu na přezkum rozhodnutí zadavatele (např. o výběru nejvhodnější nabídky),
  • zastupování v řízení o námitkách, o přezkumu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ve věcech veřejné podpory u Evropské komise, a další.
Chcete probrat Váš případ?