navigace

Vymáhání pohledávek

V oblasti správy a vymáhání pohledávek jsme ve spolupráci s exekutorskými úřady schopni vymoci klientům pravomocně jim přiznané nároky. Advokáti kanceláře Grubner & Partners díky dlouhodobým zkušenostem v oboru zajišťují efektivní vymáhání pohledávek a řešení s tím souvisejících sporů.

V oblasti vymáhání pohledávek poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • vyjednávání s dlužníkem, příprava a administrace výzvy ke splnění,
  • prověření majetkových poměrů, osobních a obchodních vztahů dlužníka,
  • mimosoudní vymáhání pohledávek,
  • zastupování při soudních i mimosoudních řízeních (rozhodčí řízení),
  • příprava a podání návrhu na zahájení exekuce, vedení exekučního řízení ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady, a další.
Chcete probrat Váš případ?