navigace

Zastupování v řízeních

Pro určité stupně řízení stanovuje český právní řád zastoupení právním zástupcem povinně, ale i v ostatních případech je vhodné se obrátit na odborníka. Advokáti advokátní kanceláře Grubner & Partners mají se zastupováním klientů dlouholeté zkušenosti, díky kterým posoudí situaci a připraví vhodné řešení tak, aby byla uplatněna veškerá možná procesní práva klientů, a pomohou prosadit Vaše nároky. Naše právní služby zajišťujeme v oblasti soudních i mimosoudních řízeních.

V oblasti zastupování poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • vyhodnocení a posouzení nároků klienta, příprava strategie,
  • příprava žaloby a jiných podání vůči soudu,
  • vyjednávání s protistranou – snaha o smírčí řešení,
  • zastupování v řízení před soudy I. stupně, před správními orgány, v rozhodčím řízení,
  • řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích – příprava a podání (odvolání, odpor, přezkumné řízení, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost), zastupování v řízení včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR,
  • ústavní stížnost – příprava, podání, zastupování v řízení u Ústavního soudu ČR,
  • stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, zastupování v řízení, a další.
Chcete probrat Váš případ?