navigace

Závazkové právo

Advokáti z advokátní kanceláře Grubner & Partners se dlouhodobě věnují také smluvnímu právu a v této oblasti klademe velký důraz na potřeby a zájmy klientů tak, aby smluvní řešení odpovídala jejich podnikatelským činnostem. Pro klienty zajišťujeme komplexní právní služby od přípravy, přes konzultace, až po vypracování konečné podoby smluvních vztahů.

V oblasti závazkového práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • jednání o optimálních smluvních řešeních,
  • příprava všech smluvních typů (kupní smlouva, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, společenská smlouva, atd.) a vyjednávání se smluvními stranami,
  • poradenství při zajišťování plnění povinností smluvních stran, vč. oblasti vymáhání pohledávek,
  • poradenství a zastupování při soudním či mimosoudním (rozhodčí řízení) řešení sporů ze smluv, a další.
Chcete probrat Váš případ?