navigace

Advokátní úschovy

Institut advokátní úschovy slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany splní to, co si společně ujednaly. Režim advokátní úschovy se řídí Usnesením představenstva České advokátní komory (č. 7/2004 Věstníku).

Výhody advokátní úschovy

jsou zejména v tom, že klientovi zaručuje bezproblémový průběh transakce, případně zabezpečuje jeho majetek před jinými osobami či odcizením. Oproti podobným službám, které poskytují banky nebo notáři, je advokátní úschova u naší advokátní kanceláře finančně výhodnější a její sjednání obnáší méně formalit.

K provedení advokátní úschovy Vám poskytneme úplný právní servis

 • konzultace a kompletní příprava smlouvy o úschově,
 • zvláště zřízený bankovní účet pro úschovu peněz a bezpečnostní bankovní schránky pro úschovy předmětů, cenných papírů, aj.,
 • poskytování služeb advokátních úschov v cizím jazyce – slovenština, angličtina, němčina, ruština.
Máte zájem o advokátní úschovu?

K čemu se používá Advokátní úschova

Advokátní úschova se používá především k úschově finančních prostředků, listin, cenných papírů a jiných předmětů a to nejčastěji v souvislosti s nakládáním s nemovitými věcmi (prodej, koupě, darování), s vypořádáním společného jmění manželů, spoluvlastnických podílů, s nakládáním s rodinným majetkem (důležité rodinné listiny), při realizaci různých obchodních vztahů, k ochraně financí pro případ smrti, před jinou osobou, před odcizením, a v dalších situacích.

Advokátní kancelář Grubner & Partners zajišťuje v dané oblasti zejména tyto druhy služeb:

 • Úschova finančních prostředků v souvislosti s prodejem a koupí nemovitých věcí,
 • Úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů,
 • Úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním podílového spoluvlastnictví,
 • Úschova finančních prostředků v rámci obchodních vztahů,
 • Úschova finančních prostředků pro případ smrti,
 • Úschova finančních prostředků před jinou osobou,
 • Úschova finančních prostředků před odcizením,
 • Úschova finančních prostředků z jiných důvodů,
 • Úschova zdrojových kódů SW (escrow – source code),
 • Úschova listin a dokumentů,
 • Úschova cenných papírů.

Jak uschovat majetek do advokátní úschovy
kanceláře Grubner & Partners?

Pokud potřebujete zřídit úschovu svého majetku, obraťte se s důvěrou na naši advokátní kancelář, kde pro Vás zajistíme vše potřebné. My se Vám obratem ozveme a zašleme Vám předběžnou cenovou nabídku advokátní úschovy, žádost o upřesnění detailů o předmětu úschovy a naší specifikaci jednotlivých podmínek úschovy.

Následně společně projednáme veškeré okolnosti smlouvy o advokátní úschově, ať při osobním jednání nebo prostřednictvím e-mailu, připravíme konečné znění této smlouvy dle Vašich potřeb a požadavků a nakonec zrealizujeme advokátní úschovu, tzn. uzavřeme smlouvu o advokátní úschově a na jejím základě od Vás převezmeme předmět úschovy.

Jaká je odměna za úschovu?

Odvíjí se od uschovaných finančních prostředků či předmětu úschovy. Při sjednání většího objemu advokátních úschov pak s klienty ujednáme speciální zvýhodněnou cenu našich služeb, např. v případě, že objem úschov v průběhu kalendářního roku přesáhne částku 50.000,-Kč, v následujícím roce poskytneme klientovi slevu 20% na všechny další úschovy.

Ceníky advokátní úschovy

Odměna za úschovu finančních prostředků
do částky 100.000,- Kč úschovy1.150,- Kč
z přebývající částky nad 100.000,- Kč až do částky    500.000,- Kč úschovy1.150,- Kč + 0,6 %
z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1.000.000,- Kč úschovy3.500,- Kč + 0,4 %
z přebývající částky nad 1.000.000,- Kč až do částky 10.000.000,- Kč úschovy5.500,- Kč + 0,2 %
z přebývající částky nad 10.000.000,- Kč20.000,- Kč + 0,1 %
minimální odměna za advokátní úschovu1.000,- Kč
Odměna za úschovu zdrojových kódů SW
základní poplatek za uložení zdrojových kódů softwaru do 50 GB
(zahrnuje přípravu smlouvy o úschově, vyrozumění poskytovatele a nabyvatele licence o uložení a vydání zdrojových kódů)
15.000,- Kč / rok
poplatek za vydání uložených zdrojových kódu z úschovy oprávněné straně3.000,- Kč
poplatek za předání předmětu escrow mimo sídlo schovatele – source code2.000,- Kč
poplatek za bezpečnostní schránku standardní velikosti (5 CD/DVD či dat. pásek)1.500,- Kč / rok
poplatek za každou obnovu předmětu úschovy1.500,- Kč / obnova
poplatek za neomezenou obnovu5.000,- Kč / rok

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Odměna za úschovu cenných papírů a listin je sjednána individuálně