navigace

Autorizovaná konverze dokumentů

Datovou zprávu, kterou doručí orgán veřejné moci do Vaší datové schránky a kterou si obyčejně vytisknete, nelze použít jako platnou veřejnou listinu, jedná se pouze o opis textu v dané zprávě. K tomu, aby se z obyčejné listiny stala veřejná, slouží autorizovaná konverze dokumentu, kterou pro vás v advokátní kanceláři Grubner & Partners rádi zajistíme. Službu konverze poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, které mají ze zákona datovou schránku zřízenou (zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění).

Jak konverze probíhá?

Autorizovaná konverze dokumentů má v zásadě dvě podoby – úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby a úplné převedení dokumentu v elektronické podobě do listinné podoby. Takto převedený dokument má poté stejné právní účinky jako ověřená kopie originálu. Konverze se provede ověřovací doložkou a ta se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby

Klient nám dá k dispozici listinu, kterou potřebuje konvertovat, a také vybrané médium, na které bude konvertovaný dokument uložen, případně jej zašleme do tzv. úschovny (datového úložiště), odkud si klient dokument později vyzvedne.

Konverze z elektronické do listinné podoby

Dokument v elektronické podobě, který klient potřebuje konvertovat, je možné předat na CD/DVD, flash disku či poslat z datové schránky klienta do tzv. úschovny (datového úložiště), odkud si ho vyzvedneme. V posledním uvedeném případě je třeba, aby nám klient dodal potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze kvůli jeho identifikaci.

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů:

  • konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertovaného dokumentu – 30,- Kč,
  • konverze z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertovaného dokumentu – 30,- Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Chcete probrat Váš případ?