navigace

Ověřování podpisů

K ověření pravosti podpisu (legalizaci) advokát potřebuje tzv. ověřovací knihu vydanou Českou advokátní komorou, do které provádí záznam o každém prohlášení o pravosti podpisu. Všichni advokáti spolupracující s advokátní kanceláří Grubner & Partners ověřovací knihu vlastní a po dohodě s klientem ověřují podpisy v sídle naší kanceláře i mimo ni.

Jednou ze služeb, které Vám advokát může poskytnout, je ověření Vašeho podpisu na dokumentu, často například v kupní smlouvě či plné moci. Dříve tyto služby poskytovali pouze notáři a státní orgány, ale v režimu Usnesení představenstva ČAK tak mohou činit právě i advokáti, a to tzv. prohlášením o pravosti podpisu. Advokát může ověřit Váš podpis jak na listinách, které sám vyhotovil, tak na dokumentech, jež nesepsal. Jedinou podmínkou je, že danou listinu před advokátem vlastnoručně podepíšete.

Prohlášení o pravosti podpisu je zpoplatněno částkou ve výši 30,- Kč za 1 ověřený podpis. Pokud je ověření podpisu vyžadováno na dokumentu, který pro klienta připravujeme v rámci poskytování našich právních služeb, zahrnujeme tuto částku do celkové odměny za naše služby.