navigace

Dědické právo

Tým advokátů advokátní kanceláře Grubner & Partners si zakládá na osobním přístupu a v soukromých záležitostech našich klientů jednáme s největší možnou péčí, ať se jedná o správu osobního či rodinného majetku, jiné rodinné záležitosti nebo kompletní dědické řízení.

V oblasti dědického práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • sepsání závěti, dědické smlouvy, listiny o vydědění, darovací smlouvy, atd.
  • dodatečné projednání a nabývání dědictví,
  • ochrana oprávněného dědice,
  • zastupování v rámci dědického řízení – soudní i mimosoudní spory (v ČR i v zahraničí), zastupování dědiců, věřitelů,
  • zastupování ve sporech notářských,
  • právně-daňové poradenství,
  • dědické řízení s mezinárodním prvkem – zajištění uznávání rozhodnutí, překladů listin a jiných potřebných dokumentů, a další.
Chcete probrat Váš případ?