navigace

Rodinné právo

Uspořádání osobních a rodinných poměrů může být komplikované, ať se jedná o záležitosti před uzavřením manželství, za jeho trvání, nebo v případě jeho zániku. Tým advokátní kanceláře Grubner & Partners se této oblasti práva věnuje dlouhodobě a poskytuje klientům odbornou právní pomoc ve všech životních situacích, při soudních i mimosoudních jednáních

V oblasti rodinného práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • příprava a vyjednání předmanželských smluv,
  • úprava společného jmění manželů,
  • řízení o rozvod manželství – zastupování v případě tzv. sporného i nesporného rozvodu,
  • vypořádání majetkových vztahů po zániku manželství – příprava dohod o vypořádání společného jmění manželů,
  • péče o děti – zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů), zastupování v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé),
  • řízení o výživném – zastupování ve věci výživného pro manžela, rozvedeného manžela, vymáhání dlužného výživného,
  • řízení o určení a popření rodičovství (otcovství, příp. mateřství), a další.
Chcete probrat Váš případ?