navigace

Správní právo

V advokátní kanceláři Grubner & Partners Vám navrhneme ta nejvhodnější řešení situací v rámci správního práva, potažmo správních řízení, ve kterých se, aniž si to uvědomujeme, ocitáme všichni dnes a denně.

V oblasti správního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • zastupování před správními orgány v prvním stupni, např. v řízení stavebním, územním, přestupkovým, daňovým a řadě dalších,
  • zastupování před správními orgány v řízení o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení),
  • zastupování před správními orgány při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloba, kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu ČR),
  • zastupování v řízení o žádosti o udělené českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl,
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem (vklad, zápis, výmaz práv),
  • stavební řízení – komplexní poradenství, příprava podkladů (žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení apod.),
  • přestupkové řízení – komplexní poradenství, příprava podkladů (podání oznámení o přestupku),
  • živnost – vyřízení oprávnění k provozování živnosti (živnostenský list) a vše související, a další.
Chcete probrat Váš případ?