navigace

Trestní právo

Dlouhodobá praxe celého týmu advokátní kanceláře Grubner & Partners v oblasti obhajoby i zastupování v trestním řízení zajišťuje klientům právní poradenství na vysoké úrovni. Při rozhodování o vině či trestu je stěžejní správné posouzení všech okolností případu tak, aby byla chráněna všechna práva obviněného. Neméně důležitá je také ochrana poškozených, a to zejména v oblasti náhrady škody nebo bolestného. Nadto bývá trestní řízení náročné také psychicky, a proto jsou naši advokáti připraveni, aby Vám pomohli dohlédnout na jeho řádný průběh.

V oblasti trestního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • obhajoba v trestním řízení – komplexní vedení obhajoby (trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti životu a zdraví, atd.),
  • zastupování v přípravném řízení – návrhy důkazů, asistence při vyšetřovacích úkonech, úkony ve věcech vazebních, atd.,
  • zastupování před orgány činnými v trestním řízení, před soudem,
  • příprava a podání řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, stížnost, dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost) a zastupování v řízeních o nich,
  • podání trestního oznámení – konzultace a příprava k podání,
  • zastupování poškozeného v adhezním řízení (o náhradě škody), zastupování zúčastněných osob,
  • obhajoba mladistvých,

zastupování v přestupkovém řízení.

Chcete probrat Váš případ?